Yin Se Jin Shu Lian Ren
(The Silver Metal Lover)

Copyright 1981 by Tanith Lee.
Published in 2013 by Qing Hua Ta Xue Chu Ban She
[i.e. Tsinghua University Press]
Cover illustration by Wu Xinzheng.
Actual size 14.5 cm x 20.8 cm.
Yin Se Jin Shu Lian Ren <br>(The Silver Metal Lover)

Return to Listing